Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אם יש לך ידע בשפת תכנות • אוריינטציה להדרכה • גישה חינוכית חברתית

אנחנו מתאימים 
!לוב

משרת הדרכה טכנולוגית עם שעות גמישות, שכר מתגמל ומשמעות

המשרה היברידית ומשלבת עבודה פרונטלית ובית, הכשרה מקיפה וליווי צמוד​

icon cyber

קצת עלינו

המרכז לחינוך סייבר, מיסודם של משרד הביטחון וקרן רש"י, פועל לקידום מוביליות חברתית ושוויון הזדמנויות לנוער מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל, באמצעות פיתוח והפעלת תוכניות חינוך למצוינות טכנולוגית. בשיתוף עם יחידה 8200 ומערך הסייבר הלאומי אנו פועלים במטרה להכשיר את החניכים והחניכות לשירות צבאי או לאומי בתפקידי סייבר, נתונים וטכנולוגיה, מתוך כוונה עתידית לפתוח עבורם דלת לקריירה בהייטק.