Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מרושתים – קורס מבוא, שיעניק לכם דריסת רגל ראשונה בתחום הרשתות. הקורס מתאים לכל מי שמתעניין בתחום רשתות המחשבים ורוצה להכיר מושגים ועקרונות בסיסיים.

קורס מקוון קצר – 6-8 שעות למידה בלבד בעברית

בין הנושאים בקורס

מושגי יסוד בעולם תקשורת המחשבים

מודל שרת-לקוח: כיצד מתרחשת תקשורת בין מחשבים?

מודל 5 השכבות: תהליך, פעולות ומשימות של העברת מידע

פרוטוקולים ברשת האינטרנט: מהו פרוטוקול, וכיצד עוברים פרוטוקולים נפוצים בכל שכבה?