מובילים שינוי
חברתי בישראל

דרך חינוך למצוינות

מובילים שינוי חברתי בישראל דרך חינוך למצוינות במצעות לימודי סייבר וטכנולוגיה

המרכז מתמחה בפיתוח והפעלה של תכניות מצוינות ופרויקטים חינוכיים ייחודיים

כתוב את הכותרת כאן

מגשימים

תכנית מצוינת לתלמידי כיתות י-י"ב (תכנית של שלוש שנים), שמטרתה הגדלת מספר המתקבלים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית ליחידות הטכנולוגיות המובחרות בצה"ל (חיל המודיעין, אגב התקשוב וההגנה בסייבר)

חדשות ועדכונים